آیماشاپ
کالای فیزیکی

پیراهن LC waikiki

پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
پیراهن LC waikiki
کالای فیزیکی

پیراهن LC waikiki

ناموجود
راه راه
8 تا 10 سال
اضافه به سبد خرید

سایز: 2 تا 3 سال

 • عرض سینه:28
 • قد پیراهن:37

___________________

سایز:3 تا 4 سال

 • عرض سینه:29
 • قد پیراهن:38

___________________

سایز:4 تا 5 سال

 • عرض سینه:30
 • قد پیراهن:40

___________________

سایز:5 تا 6 سال

 • عرض سینه:31
 • قد پیراهن:42

___________________

سایز:6 تا 7 سال

 • عرض سینه:33
 • قد پیراهن:44

___________________

سایز:8 تا 10 سال

 • عرض سینه:34
 • قد پیراهن:45

___________________

سایز:10 تا 12 سال

 • عرض سینه:36
 • قد پیراهن:48

___________________

سایز:12 تا 14 سال

 • عرض سینه:38
 • قد پیراهن:50

___________________

سایز:14 تا 16 سال

 • عرض سینه:40
 • قد پیراهن:52

___________________