آیماشاپ
کالای فیزیکی

بادی مجلسی(برند آدمک)

بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)
بادی مجلسی(برند آدمک)

بادی مجلسی(برند آدمک)

ناموجود
0-3
طوسی
اضافه به سبد خرید

سایز:3-0

 • عرض سینه: 21
 • قد(سرشانه تا فاق): 33

_____________________________

سایز:6-3

 • عرض سینه: 23
 • قد(سرشانه تا فاق): 36

_____________________________

سایز:9-6

 • عرض سینه: 24
 • قد(سرشانه تا فاق): 38

_____________________________

سایز:12-9

 • عرض سینه: 25
 • قد(سرشانه تا فاق): 41

_____________________________

سایز:18-12

 • عرض سینه: 26
 • قد(سرشانه تا فاق): 43

_____________________________

سایز:24-18

 • عرض سینه: 28
 • قد(سرشانه تا فاق): 44

_____________________________

سایز:36-24

 • عرض سینه: 29
 • قد(سرشانه تا فاق): 48

_____________________________